Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
  

Synopsis

Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi * Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. * Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. * Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. * Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. * Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. * Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
More books by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

Publisher

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107603370


A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

I love Lovereading as it provides an honest opinion and showcases a range of fiction. Suited to both parents & kids alike, it’s a must-use.

Georgie Rowe – age 16

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham
Lovereading

Lovereading 4 schools