Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
  

Synopsis

Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi * Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. * Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. * Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. * Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. * Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. * Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
More books by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

Publisher

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107603370


You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I love Lovereading as it provides an honest opinion and showcases a range of fiction. Suited to both parents & kids alike, it’s a must-use.

Georgie Rowe – age 16

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10
Lovereading

Lovereading 4 schools