Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
  

Synopsis

Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Incwadi Yomfundi (Learner's Book) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi * Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. * Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. * Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. * Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. * Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. * Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
More books by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107603370


It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch
Lovereading

Lovereading 4 schools