Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Ifayile Katitshala (Teacher's File) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
  

Synopsis

Study and Master Incindi Yolwimi Lwesixhosa Ibanga 10 CAPS Ifayile Katitshala (Teacher's File) Home Language by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Isikhokelo Sikatitshala * Isikhokelo Sikatitshala esibanzi nesinezinto ezintsha. * Kule sikhokelo kufakwe iNkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola yamaBanga 10-12. * Kunikwe iingcebiso zokufundisa umsebenzi ngamnye okwincwadi yomfundi. * Yonke imibuzo ebuzwe kwincwadi yomfundi iphendulwe kule sikhokelo. * Le sikhokelo sikwaqulathe nezakhono nolwazi ekufuneka zifundisiwe kweli banga. * Kukho noluhlu lwezixhobo onokuzisebenzisa xa ufundisa. * Isigama esifakwe kule sikhokelo seso sikwiPolisi.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
194 pages

Author

Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
More books by Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107603387


We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods
Lovereading

Lovereading 4 schools