Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Mophato Wa 6: Buka Ya Morutwana by Lebogang Petronella Petlele, Lorato Charity Mosiane, Seanokeng Alina Mokoma, Setshego Francinah Moabi
  

Synopsis

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Mophato Wa 6: Buka Ya Morutwana by Lebogang Petronella Petlele, Lorato Charity Mosiane, Seanokeng Alina Mokoma, Setshego Francinah Moabi

Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutwana * E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. * E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. * Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. * E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. * E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
174 pages

Author

Lebogang Petronella Petlele, Lorato Charity Mosiane, Seanokeng Alina Mokoma, Setshego Francinah Moabi
More books by Lebogang Petronella Petlele, Lorato Charity Mosiane, Seanokeng Alina Mokoma, Setshego Francinah Moabi

Publisher

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107658981


I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools