Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd by Tom Palmer
  

Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd

Written by Tom Palmer
Illustrated by

RRP £5.99

Synopsis

Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd by Tom Palmer

Jake Oldfield is a talented footballer who plays for the village team. Although he is small, he dreams he will, one day, play for a premier team. Mari George's Welsh adaptation of Football Academy: Boys United is part of a new series about promising footballers who yearn to make their dreams come true. -- Welsh Books Council

Reviews

Dyma chwip o addasiad o Football Academy: Boys United, a bydd hwn yn at ddant sawl plentyn trwy Gymru yn dilyn llwyddiant ysgubol Ewro 2016. Gorau chwarae, cyd chwarae dyna'r neges a atseiniodd drwy'r cyfandir pan ddaeth Bale a Ramsey ar y caeau pl-droed Ffrengig y llynedd, ac mae'r neges honno yr un mor gref yma.Er i chwaraewyr rhyngwladol ddisgleirio ar y cae a moethusrwydd eu bywydau yn hysbys i'r byd a'r betws, mae cyrraedd uchelfannau'r byd pl-droed yn bell o fod yn hawdd. Wrth i Gwilym roi o'i orau a mynd am ei freuddwydion, dydi pethau ddim yn fl i gyd. Mae Academi Caerdydd ar y gorwel, ond mae angen brwydro am le. Mewn maes mor gystadleuol, diolch byth fod ei dad yn gefn iddo. Wedi'r cyfan, dydi pawb ddim mor lwcus.Yn llawn gorfoledd ar brydiau, ac ar adegau eraill yn llawn siom, mae'r gyfres hon yn portreadu'n onest beth yw bywyd pl-droedwyr ifanc, ac yn hynny o beth yn addas dros ben i blant oed ysgol. Mae pawb o'r oedran hwnnw mewn 'cystadleuaeth

'w gilydd, ac er bod y gyfrol hon wedi ei hanelu at fechgyn, o bosib, mae 'gorau chwarae, cyd chwarae'

'r addasiad drwyddo draw.Llinos GriffinGellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru'

About the Author

Tom Palmer

Tom Palmer credits articles about football with getting him into reading as a child. He travels all over the UK for events, performing his immensely popular rugby and football reading games to hundreds of children every week. He is the current Writer-in-Residence for the RAF Museums. Tom is also working with the National Literacy Trust on a very high profile football and reading project during the Euro 2016 football tournament.

More books by this author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
176 pages

Author

Tom Palmer
More books by Tom Palmer

Author's Website

www.tompalmer.co.uk/

Publisher

Gomer Press

Publication date

19th July 2016

ISBN

9781785621666


We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham
Lovereading

Lovereading 4 schools