Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd by Tom Palmer
  

Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd

Written by Tom Palmer
Illustrated by

Synopsis

Cyfres Academi Pel-Droed: Gyda'n Gilydd by Tom Palmer

Jake Oldfield is a talented footballer who plays for the village team. Although he is small, he dreams he will, one day, play for a premier team. Mari George's Welsh adaptation of Football Academy: Boys United is part of a new series about promising footballers who yearn to make their dreams come true. -- Welsh Books Council

Reviews

Dyma chwip o addasiad o Football Academy: Boys United, a bydd hwn yn at ddant sawl plentyn trwy Gymru yn dilyn llwyddiant ysgubol Ewro 2016. Gorau chwarae, cyd chwarae dyna'r neges a atseiniodd drwy'r cyfandir pan ddaeth Bale a Ramsey ar y caeau pl-droed Ffrengig y llynedd, ac mae'r neges honno yr un mor gref yma.Er i chwaraewyr rhyngwladol ddisgleirio ar y cae a moethusrwydd eu bywydau yn hysbys i'r byd a'r betws, mae cyrraedd uchelfannau'r byd pl-droed yn bell o fod yn hawdd. Wrth i Gwilym roi o'i orau a mynd am ei freuddwydion, dydi pethau ddim yn fl i gyd. Mae Academi Caerdydd ar y gorwel, ond mae angen brwydro am le. Mewn maes mor gystadleuol, diolch byth fod ei dad yn gefn iddo. Wedi'r cyfan, dydi pawb ddim mor lwcus.Yn llawn gorfoledd ar brydiau, ac ar adegau eraill yn llawn siom, mae'r gyfres hon yn portreadu'n onest beth yw bywyd pl-droedwyr ifanc, ac yn hynny o beth yn addas dros ben i blant oed ysgol. Mae pawb o'r oedran hwnnw mewn 'cystadleuaeth

'w gilydd, ac er bod y gyfrol hon wedi ei hanelu at fechgyn, o bosib, mae 'gorau chwarae, cyd chwarae'

'r addasiad drwyddo draw.Llinos GriffinGellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru'

About the Author

Tom Palmer

Tom Palmer credits articles about football with getting him into reading as a child. He travels all over the UK for events, performing his immensely popular rugby and football reading games to hundreds of children every week. He is the current Writer-in-Residence for the RAF Museums. Tom is also working with the National Literacy Trust on a very high profile football and reading project during the Euro 2016 football tournament.

More books by this author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
176 pages

Author

Tom Palmer
More books by Tom Palmer

Author's Website

www.tompalmer.co.uk/

Publisher

Gomer Press

Publication date

19th July 2016

ISBN

9781785621666


I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14
Lovereading

Lovereading 4 schools
****