Byd Trychinebau by Ned Halley
  

Byd Trychinebau

Written by Ned Halley
Illustrated by

RRP £2.00

Synopsis

Byd Trychinebau by Ned Halley

A book about terrible events that have shaken the world throughout history, with coverage of natural catastrophes as well as those caused by human actions.

Reviews

Byd Trychinebau Fy marn i -- gan Catrin Hughes, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd Beth yw nodweddion arbennig y llyfr? Dyma gyfrol liwgar a defnyddiol a oedd, ar l peth anogaeth, wedi denu sylwr disgyblion. Defnyddiwyd y llyfr gyda dosbarth o ddisgyblion Blwyddyn 6. Sut y defnyddiwyd y llyfr? Darllenwyd rhannaur llyfr gydar dosbarth cyfan a rhannau eraill mewn grwpiau llai. Roedd darllen mewn grwp wedi sbarduno sgyrsiau eithaf diddorol. Roedd y disgyblion wedi mwynhau darllen y llyfr. Roedd diddordeb ganddynt yn y testun gan eu bod yn teimlo bod trychinebau yn agos at eu bywydau hwy. Cafwyd trafodaeth dda yn dilyn darllen am y tsunami. Roedd digon o waith yn deillio or llyfr hwn: creu rhaglen deledu am drychinebaur byd, ysgrifennu hanes un trychineb penodol a chymharu trychinebau naturiol rhai a achoswyd gan ddyn. Llafaredd, darllen ac ysgrifennu Roedd y llyfr yn gymorth i hwyluso sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennur disgyblion. Wedi iddynt ddarllen y llyfr roedd cyfle ir disgyblion ymateb i wahanol sefyllfaoedd, gan ddatblygu syniadau, egluro a thrafod yn ogystal chyfrannu at drafodaeth ddosbarth a sgwrsion ymestynnol i gilydd ac u hathrawes. Wrth ddarllen y llyfr mewn grwp roedd cyfle iddynt ddarllen ar goedd a meithrin nifer ou sgiliau darllen. Cawsant gyfle i ysgrifennu darnau cofnodol yn seiliedig ar rannau or llyfr ac wrth wneud hynny cawsant ymarfer sut mae defnyddio geiriaduron. Beth oedd ymateb y disgyblion? Roedd y disgyblion wedi mwynhaur llyfr hwn ac roeddynt yn gweld y clawr yn ddiddorol a deniadol. Roedd hyn yn eu cymell i ddarllen rhagor arno. -- Cyngor Llyfrau Cymru

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
64 pages

Author

Ned Halley
More books by Ned Halley

Publisher

Gomer Press
www.wbc.org.uk/

Publication date

18th August 2006

ISBN

9781843236337


I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools