Lazar na dvoru kralja Dusana by Slobodan Stanisic
  

Lazar na dvoru kralja Dusana

Slobodan Stanisic

Synopsis

Lazar na dvoru kralja Dusana by Slobodan Stanisic

Roman o detinjstvu srpskog kneza Lazara. U ranu januarsku zoru, dok se bledo sunce pomaljalo nad zidinama, grupa konjanika napusti Dubrovnik hitajuA i prema glavnom drumu. Na A elu, jaA uA i ogromnog paripa bio je vitez Palman Braht, zapovednik najamnih snaga u vojsci kralja DuA ana. SnaA an, neustraA iv, odluA an i veoma odan, osvojio je poverenje srpskog kralja koji mu A esto poverava vaA ne zadatke, najA eA A e ratne. Ovo je prvi put da ga A alje u misiju koju treba izvesti u potpunoj tajnosti. NamrgoA en, brkat, kalpaka spuA tenog do gustih, razbaruA enih obrva, Palman je uvek, kao i sada, hrlio drumom kao da hita u ratni pohod. U stopu su ga pratili Emilio Lano GunduliA , zastupnik dubrovaA kog veA a, Kotoranin Nikola BuA a, kraljev blagajnik, zatim DuA anov verni prijatelj, logotet, Pribac HrebeljanoviA . IzmeA u tridesetak ratnika iz pratnje, uoA avala se omanja prilika PripA evog sina Lazara. DeA akovoj silnoj A elji da vidi slavni grad Dubrovnik, otac nije mogao odoleti zato ga je, posle mnogih molbi, poveo sa sobom. Jezdili su bez reA i udubljeni u sopstvene misli.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

eBook

Author

Slobodan Stanisic
More books by Slobodan Stanisic

Publisher

Agencija TEA BOOKS Agencija TEA BOOKS

Publication date

14th October 2013

ISBN

9788663291140Lovereading

Lovereading 4 schools